Soluții Tehnice la Cheie

articole publicate în reviste de specialitate

Odoo - Sample 1 for three columns

Monitorizarea centralizată și controlul proceselor de tratare a apei.

Sistemul de control si supervizare -SCADA,  are rolul de a centraliza datele de la modulele descentralizate (RTU) şi automatele programabile cu module centralizate, şi de a realiza conducerea operativa a proceselor de tratare a apei în scopul potabilizării.

Odoo - Sample 2 for three columns

 

Prelucrare, transmiterea si integrarea mărimilor de la puncte de măsura într-un sistem SCADA .

Utilizînd sistemul SCADA, toate funcţiile pe interfata operator HMI a echipamentelor RTU devin accesibile de la dispecerat, în timp real cu posibilitatea de intervenţie de la distanţă şi arhivarea centrală a datelor de funcţionare.

Odoo - Sample 3 for three columns

Sistem automatizat de tratare a apelor uzate

.

Sistem automatizat de tratare a apelor uzate, bazat pe tehnologia de electrocoagulare utilizînd energia solară. 

Soluţie premiată cu 3 medalii de aur la: INFOINVENT 2021, INVENTCOR 2021, Salonul internaţional de Invenţii si Inovaţii "Traian Vuia" Timişoara 2021

Odoo - Sample 1 for three columns

Tablouri de distribuţie pentru acţionări de mare putere

Tablouri de distribuţie pentru acţionări de mare putere  

Odoo - Sample 2 for three columns

Echipament de compensare automată a puterii reactive

Echipament de compensare automata a puterii reactive

Odoo - Sample 3 for three columns

Soluţii privind reducerea poluării armonice la acţionările electrice reglabile  

Soluţii privind reducerea poluării armonice la acționările electrice reglabile


Odoo - Sample 1 for three columns

Staţia de tratare a nămolului din apele rezultate din procesele de spălare a decantoarelor şi filtrelor

Staţia de tratare a nămolului din apele rezultate din procesele de spălare a decantoarelor şi filtrelor la staţia de tratare apă.

Odoo - Sample 2 for three columns


Sisteme de automatizare a spălării filtrelor de apă

Sisteme de automatizare a spălării filtrelor de apă

Odoo - Sample 3 for three columns

Sistem integrat de alimentare-distribuţie electrică şi control al unei staţii de pompare - Partea 2-a: Subsitemul de control şi monitorizare a procesului

Sistem integrat de alimentare-distribuţie electrică şi control al unei staţii de pompare - Partea 2-a: Subsitemul de control şi monitorizare a procesului


Odoo - Sample 1 for three columns

Echipament de sincronizare automată şi protecţie a generatoarelor sincrone

Echipament de sincronizare automată şi protecţie a generatoarelor sincrone

Odoo - Sample 2 for three columns

Echipament de sincronizare automată şi protecţie a generatoarelor sincrone -Partea 2-a

Echipament de sincronizare automată şi protecţie a generatoarelor sincrone partea a 2-a

Odoo - Sample 3 for three columns

Modernizarea controlul excitaţiei motoarelor sincrone

Modernizarea controlul excitaţiei motoarelor sincrone


 
Odoo - Sample 2 for three columns

Sistem automat de control al poziției electrozilor unui cuptor electric cu arc.

Sistem automat de control al poziției electrozilor unui cuptor electric cu arc.

Odoo - Sample 3 for three columns


Sistem de control şi monitorizare temperatura autoclave

Sistem de control şi monitorizare temperatura autoclave.