Odoo - Sample 1 for three columns

Sisteme Programabile de Control al Proceselor

Reunite sub conceptul "Smart", aceste produse asigură conducerea proceselor, utilizând software specifice pentru monitorizare, telemetrie, dispecerizare și automatizare (SCADA), dezvoltate pentru fiecare aplicație în parte.


Odoo - Sample 3 for three columns

Mentenanță pentru Procese Industriale

În baza experienței de 28 de ani în teren, am elaborat un sistem de urmărire și gestiune a mentenanței sistemelor ce oferă atât planificarea / optimizarea activității de mentenanță, cât și evaluarea / determinarea locurilor înguste și a celor cu costuri mari de exploatare.
Aflați mai multe
Odoo - Sample 1 for three columns

Acționări Electrice Reglabile

Produse destinate acționărilor electrice și comenzii în regim automat și manual (back-up) a sistemelor mono și multimotor (sisteme de pompare, de ventilație, benzi și poduri rulante, turnuri de răcire, concasoare, standuri de testare) în diverse aplicații industriale.


Odoo - Sample 3 for three columns

Tablouri Generale de Distribuție

Echipamente care asigură furnizarea energiei electrice la parametrii de fiabilitate ridicați, respectând calitatea energiei la punctele de conectare a consumatorului, în realizare compactă sau modulară.


Odoo - Sample 1 for three columns

Echipamente pentru Generare de Energie

Rezultat al activității proprii de cercetare, utilizând sisteme performante cu electronică de putere, aceste echipamente au ca principal obiectiv conversia energiei, adaptată permanent solicitărilor consumatorilor racordați, la randamentul cel mai bun disponibil, funcție de condițiile momentane. 


Odoo - Sample 1 for three columns

Stații Mobile Containerizate

Integrate în containere standardizate, pot fi amplasate și funcționa oriunde este necesar, asigurând tratarea apei în scopul conformării la cerințele impuse prin normele și regulamentele legale privind protecția mediului și calitatea apei, constituidu-se astfel în adevărate micro-uzine complet automatizate.